Розвиток мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови через музичні інструменти

Розвиток мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови є однією з умов вільного володіння іноземною мовою. Виконуючи різноманітні вправи та завдання, що формують мовленнєву компетенцію, учні 6-А класу разом із Зайцевою Ларисою Борисівною розвивають пізнавальну діяльність, вчаться самостійно мислити. Збагачення словникового запасу за темою "Музичні інструменти" відбувається через читання, слухання, відтворення усно та письмово вивчених слів. Робота з підручником передбачає два види вправ:

1) аналітичні (за готовим текстом), які в основному потребують аналізу тексту у письмовому вигляді;

2) репродуктивно-конструктивні, що передбачають перетворення, зміну, доповнення і продовження тексту письмово;

Анонс наступного уроку - підготовка до роботи, що включає вправи творчі, спрямовані на вдосконалення в учнів навички монологічного й діалогічного викладу думок.

https://www.facebook.com/100005068929554/videos/1814732422039038/

https://www.facebook.com/100005068929554/videos/1814732742039006/