Відбір підручників для 6-их та 11-их класів

ПРОТОКОЛ

 

позачергового засідання педагогічної ради НВК «Потенціал»

від 18.03.2019 р.             №5

 

Голова – Алла Петрівна Малішевська, директор НВК                                                                                

Секретар — Лідія Іванівна Червоненька, вчитель  української мови та літератури

Присутні 32 члени педагогічного колективу.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про відбір підручників для 11-их класів.
 2. Про відбір підручників для 6-их класів.

 

 І. СЛУХАЛИ:

1. Орлову Л.В., голову методичного об’єднання вчителів української мови, української та зарубіжної літератури, про вибір підручників для учнів 11 класу на 2019-2020 навчальний рік.

 

  УХВАЛИЛИ: включити до переліку  підручники з української мови, української літератури, зарубіжної літератури для 11 класу в такій послідовності:

 

   Українська мова ( рівень стандарту ) :

 1. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Глазова О.П.    (2019).
 2. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Заболотний О.В., Заболотний  В.В. (2019).
 3. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Авраменко О.М. (2019).
 4. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Голуб Н.Б., Горошкіна О.М., Новосьолова В.І. (2019).

 

    Українська мова ( профільний рівень ):

 1. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л.О. (2019).
 2. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Ворон А.А., Солопенко В.А. (2019).

 

     Українська література ( рівень стандарту ) :

 1. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Слоньовська О.В., Мафтин Н.В., Вівчарик Н.М. (2019).
 2. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Борзенко О.І., Лобусова О.В. (2019).
 3. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Коваленко Л.Т., Бернадська Н.І. (2019).
 4. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Авраменко О.М. (2019).
 5. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Фасоля А.М., Яценко Т.О., Уліщенко В.В., Тименко В.М., Бійчук Г.Л. (2019).

 

     Зарубіжна література ( рівень стандарту ):

 1. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Ковбасенко Ю.І. (2019).
 2. Підручник для 11 класу  закладів загальної середньої освіти. Ніколенко О.М., Ковальова Л.Л., Юлдашева Л.П., Лебедь Д.О., Орлова О.В., Ніколенко К.С. (2019).
 3. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Волощук Є.В. (2019).
 4. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Паращич В.В., Фефілова Г.Є., Коновалова М.В. (2019).
 5. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О. (2019).

 

2. Андрієць А.О., голову МО вчителів іноземної мови, про вибір підручників з англійської мови для 11 класу.

 

УХВАЛИЛИ: включити до переліку підручники для 11 класу з англійської мови для закладів загальної середньої освіти в такому порядку:

 

Англійська мова, рівень стандарту:

 1. «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Буренко, В. М. (2019),
 2. «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Нерсисян,  М. А.; Піроженко, А. О. (2019),
 3. «Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Карпюк, О. Д. (2019).

 

Англійська мова, профільний рівень:

 1. «Англійська мова (11-й рік навчання, профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Калініна, Л. В.; Самойлюкевич, І. В. (2019),
 2. «Англійська мова (11-й рік навчання, профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Морська,  Л. І. (2019).

 

3. Пінчук О.П., голову МО вчителів інформатики, математики, фізики, про вибір підручників для 11 класу.

 

УХВАЛИЛИ: включити до переліку підручники для 11 класу загальної середньої освіти з інформатики, математики, алгебри і початків аналізу, геометрії, фізики та астрономії  закладів в такій послідовності:

Інформатика:

«Інформатика (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Руденко, В. Д.; Речич, Н. В.; Потієнко, В. О. (2019).

 

Математика:      

 1. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Мерзляк, А. Г.; Номіровський, Д. А.; Полонський, В. Б.; Якір, М. С. (2019).
 2. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Нелін, Є. П.; Долгова, О. Є. (2019).
 3. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Істер, О. С. (2019).
 4. «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Бевз, Г. П.; Бевз, В. Г. (2019).

 

Алгебра і початкіи аналізу (профільний рівень)» підручник для 11 класу:

 1. «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Мерзляк, А. Г.; Номіровський, Д. А.; Полонський, В. Б.; Якір, М. С. (2019).
 2. «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Нелін, Є. П.; Долгова, О. Є. (2019).
 3. «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Істер, О. С.; Єргіна, О. В. (2019).
 4. «Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Бевз, Г. П.; Бевз, В. Г.; Владіміров, В. М.; Владімірова, Н. Г. (2019).

 

Геометрія (профільний рівень):

 1. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Мерзляк, А. Г.; Номіровський, Д. А.; Полонський, В. Б.; Якір, М. С. (2019).
 2. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Нелін, Є. П.; Долгова, О. Є. (2019).
 3. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Єршова, А. П.; Голобородько, В. В.; Крижановський, О. Ф.; Єршов, С. В. (2019).
 4. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Істер О. С.; Єргіна О. В. (2019).
 5. «Геометрія (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Бурда, М. І.; Тарасенкова, Н. А.; Богатирьова, І. М.; Коломієць, О. М.; Сердюк, З. О. (2019).

 

Фізика:

 1. «Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)», підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Бар’яхтар, В. Г.; Довгий, С. О.; Божинова, Ф. Я.; Кірюхіна, О.О. (2019).
 2. «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)», підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Сиротюк, В. Д.; Мирошніченко, Ю. Б. (2019).
 3. «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)», підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Засєкіна, Т. М.; Засєкін, Д. О. (2019).
 4. «Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)», підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Головко, М. В.; Крячко, І. П.; Мельник, Ю. С.; Непорожня, Л. В.; Сіпій, В. В. (2019).

 

Астрономія:

 1. «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа, Я. С.)», підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти,
 2. Сиротюк, В. Д.; Мирошніченко, Ю. Б. (2019).
 3. «Астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа, Я. С.)», підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Пришляк, М. П. (2019).

 

4. Петрову О.В, голову МО вчителів історії та правознавства, про вибір підручників для 11 класів з історії України та всесвітньої історії для закладів загальної середньої освіти за фрагментами електронних версій.

 

УХВАЛИЛИ: Включити до переліку підручники для 11 класу закладів загальної середньої освіти в такому порядку:

 

Історія України (рівень стандарту):

 1. «Історія України». Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. С.В.Власов, С.В.Кульчицький (2019).
 2. «Історія України». Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. О.В.Гісем, О.О.Мартинюк (2019).
 3. «Історія України». Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. В.М.Даниленко, М.К.Смольніцька (2019).
 4. «Історія України». Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Н.М.Сорочинська, О.О.Гісем (2019).
 5. «Історія України». Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Г.М.Хлібовська, О.В.Наумчук, М.Є.Крижановська, І.Б.Гирич, І.О.Бурнейко (2019).

 

Історія України (профільний рівень):

 1. «Історія України» (профільний рівень). Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. В.С.Власов, С.В.Кульчитський (2019).
 2. «Історія України» (профільний рівень). Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. О.В.Гісем, О.О.Мартинюк (2019).

 

Всесвітня історія (рівень стандарту):

 1. «Всесвітня історія». Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. О.В.Гісем, О.О.Мартинюк (2019).
 2. «Всесвітня історія». Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Т.В. Ладиченко (2019).
 3. «Всесвітня історія». Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти.
 4. П.Б.Полянський (2019).
 5. «Всесвітня історія». Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. І.Я.Щупак (2019).

 

5. Копійку А.А., голову МО вчителів біології, географії, хімії, про результати вибору проектів підручників природничого напрямку для 11 класів закладів загальної середньої освіти за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів.

 

УХВАЛИЛИ: Включити до переліку підручники для 11 класу закладів загальної середньої освіти у такій послідовності:

 

Біологія і екологія (рівень стандарту):

 1. «Біологія і екологія (рівень стандарту)»підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Соболь, В. (2019).
 2. «Біологія і екологія (рівень стандарту)»підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Задорожний, К. М. (2019).
 3. «Біологія і екологія (рівень стандарту)»підручник для 11 класу закладів загальної середньоїосвіти. Остапченко, І.; Балан, П. Г.; Компанець Т.А.; Рушковський С. Р.,     (2019).
 4.  «Біологія і екологія (рівень стандарту)»підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти.  Андерсон, О. А.; Вихренко, М. А.; Чернінський, А.О.; Міюс, С. М. (2019).
 5. «Біологія і екологія (рівень стандарту)»підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти.   Шаламов, Р. В.; Каліберда М. С.; Носов, Г. А. (2019).

 

Біологія (профільний рівень)

«Біологія і екологія (профільний рівень)»підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Задорожний К. М.; Утєвська О. М.; Леонтьєв Д. В. (2019)

 

Хімія (рівень стандарту):

 1. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Попель, П. П.; Крикля, Л. С. (2019).
 2. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Савчин, М. М. (2019).
 3. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Ярошенко, О. Г. (2019).
 4. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Григорович, О. В. (2019).
 5. «Хімія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Лашевська, Г. А.; Лашевська, А. А. (2019).

 

Географія (рівень стандарту):

 1. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Гільберг, Т.Г.; Савчук І.Г.; Совенко, В.В. (2019).
 2. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Пестушко, В.Ю.; Уварова, Г.Ш.; Довгань, А.І. (2019).
 3. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Кобернік, С. Г.; Коваленко, Р.Р. (2019).
 4. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Довгань, Г. Д.; Стадник, О.Г. (2019).
 5. «Географія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Безуглий, В.В.; Лисичарова, Г.О. (2019).

 

Економіка (профільний рівень):

 1. «Економіка (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Крупська, Л. П.; Тимченко, І. Є.; Чорна, Т. І. (2019).
 2. «Економіка (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Криховець-Хом’як, Л. Я.; Длугопольський, О. В.; Вірковська, А. А. (2019).

 

6. Дорошенко І. В., голову МО вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни, про формування переліку підручників для 11 класу з предмету «Захист Вітчизни» для закладів загальної середньої освіти за фрагментами електронних версій.

 

УХВАЛИЛИ:

включити до переліку підручники із захисту Вітчизни для 11 класу в такій послідовності:

 1.  «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти, Гудима, А.А., Пашко, К.О., Герасимів, І.М., Фука, М.М., Щирба, Ю. П. (2019).
 2. «Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Гудима, А.А., Пашко, К.О., Герасимів, І.М., Фука, М.М. (2019). «Захист Вітчизни (рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Гнатюк, М.Р. (2019).
 3. «Захист Вітчизни (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Фука, М.М., Герасимів, І.М., Пашко, К.О., Щирба, Ю.П., Гудима, А.А. (2019).

 

ІІ. СЛУХАЛИ:

1. Петрову О.В, голову МО вчителів історії та правознавства, про вибір підручників для 6 класів закладів загальної середньої освіти з історії України та всесвітньої історії (інтегрований курс) за фрагментами електронних версій.

 

УХВАЛИЛИ:

Включити до переліку підручники 6 класу з Всесвітньої історії та історії України для закладів загальної середньої освіти в такій послідовності:

 1. «Всесвітня історія, історія України» інтегрований курс. Підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти. І.Щупак, І.Піскарьова, О.Бурлака (2019).
 2. «Всесвітня історія, історія України» інтегрований курс. Підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти. С.В. Д’ячков (2019).
 3. «Всесвітня історія, історія України» інтегрований курс. Підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти. О.В. Гісем, О.О. Гісем (2019).
 4. «Всесвітня історія, історія України» інтегрований курс. Підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти. О.В. Дудар, О.І. Гук (2019).
 5. «Всесвітня історія, історія України» інтегрований курс. Підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти. О.Г.Бандаровський, В.С.Власов (2019).

 

2. Петрушанську Н.М., вчительку інформатики, про вибір підручників для 6 класів з інформатики за фрагментами електронних версій.

 

УХВАЛИЛИ:

Включити до переліку підручники для 6 класу закладів загальної середньої освіти з інформатики в такій послідовності:

 1. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  Ривкінд Й.Я.;  Лисенко, Т.І.;  Чернікова, Л. А.; Шакотько, В. В. (2019).
 2. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти Бондаренко, О. О.; Ластовецький, В. В.; Пилипчук, О. П.; Шестопалов, Є. А. (2019).
 3. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти Морзе Н.В.;  Барна, О. В.; Вембер, В. П. (2019).
 4. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти  Коршунова О.В.; Завадський, І. О. (2019).

 

3. Лещенко Л.І., вчительку грецької мови, про вибір підручника з грецької мови для 6 класу закладів загальної середньої освіти.

 

УХВАЛИЛИ: обрати підручник «Новогрецька мова» для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Добра, О.М.  (2019).

 

 

Голова                                                       Алла МАЛІШЕВСЬКА

Секретар                                                    Лідія ЧЕРВОНЕНЬКА