Музей історичних коштовностей України

       На осінніх канікулах учні 10-А класу відвідали Музей історичних коштовностей України. Екскурсоводи розповіли про історію відкриття Музею, що більшу частину зібрання Музею складають матеріали археологічних досліджень: прикраси, зброя, вуздечки, вбрання, ритуальні речі, які відоброжають культуру кіммерійців, скіфів, сарматів. Також звернули увагу на розділ експозиції епохи середньовіччя. Це історія багатьох племен і народів, що змінювали один одного в степовій зоні України з IV до XIV ст. У вітринах музею діти побачили коштовні оздоби, притаманні тюркомовним народам – гунам, аварам, печенігам, половцям, а також монголо-татарам. Неабиякий інтерес викликали вироби східнослов’янських ювелірів VI-VIII ст. та майстрів Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. Значна частина зібрання Музею – вироби декоративно-ужиткового мистецтва XVI-XX ст. Є також унікальна колекція єврейського культового срібла початку XVIII – 20-х рр. XX ст. Крім того в музеї є й роботи сучасних українських майстрів-ювелірів. Діти не лише черпають цікаві факти з історіїУкраїни, а й готують міцне підгрунття для здачи ЗНО.